Irish grammar Online for Teachers - September 6th

50

Cúrsa Gramadaí do Mhúinteoirí Bunscoile ar Zoom i mí Mheán Fómhair. Clúdófar na topaicí seo a leanas: an Tuiseal Ainmneach, an Tuiseal Tabharthach, an Tuiseal Ginideach agus Treoracha. Seolfar nótaí chuig na rannpháirtithe roimh thús an chúrsa.

Mairfidh an cúrsa cúig seachtaine.
Costas: €50
Dé Luain, 7:00pm – 8:30pm
6 Meán Fómhair – 4 Deireadh Fómhair

An Irish grammar class online for teachers in September 2021. The following topics will be covered: an Tuiseal Ainmneach, an Tuiseal Tabharthach, an Tuiseal Ginideach agus Treoracha. Notes will be sent to course participants before the course commences.

The course will be held for 5 weeks.
Cost: €50
Monday, 7:00 – 8:30
6th September – 4th October.