Fáilte go Gripswitgaeilge.ie

‘Leathanach gréasáin agus instagram is ea ‘Gripswitgaeilge’ ina bhféachtar ar Ghramadach na Gaeilge. Cuirtear ranganna ar fáil ar líne chomh maith do mhúinteoirí agus do mhic léinn ollscoile. 

What our students had to say

About - Fúm féin

Ghnóthaigh Michelle céadonóracha ina cuid scrúduithe céime BA i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh in 2007 mar a raibh an Ghaeilge mar phríomhábhar aici agus ina cuid scrúduithe iarchéime sa Ghaillimh cúpla bliain ina dhiaidh sin. Bronnadh scoláireacht DAAD uirthi sa bhliain 2006, agus thairg Saint Thomas University i gCeanada an Léachtóireacht ar Cuairt di sa bhliain 2009. Tá taithí fhairsing aici i réimsí éagsúla den mhúinteoireacht agus i réimsí an aistriúcháin. Bronnadh Séala Fhoras na Gaeilge uirthi sa bhliain 2008. Tá sí ag múineadh cúrsaí gramadaí do mhúinteoirí agus do mhic léinn ollscoile le cúpla bliain anuas i gCorcaigh agus ar líne.


Michelle completed her degree with first class honours and with first place in her year in Irish in 2007. She was awarded her MA in Translation with first class honours, and this same first class honours followed her in her teaching diploma in Irish. She was awarded a DAAD scholarship in 2006 agus she lectured Irish  and Litrerature at Saint Thomas University in Canada. She is an accredited translator with Foras na Gaeilge and devides her time between translation and teaching. She has been running her own courses for teachers and third level students since 2016.